Manualul Bisericii Nazarineanului, 2013-2017

Manualului Bisericii Nazarineanului (2013-2017) include o scurtă declaraţie istorică a bisericii, Constituţia bisericii, care defineşte articolele de credinţă ale bisericii noastre, înţelegerea noastră despre biserică, legământul caracterului creştin pentru o viaţă sfântă şi principii de organizare şi conducere, legământul comportamentului creştin, care adresează subiecte importante ale societăţii contemporane; şi reguli ale conducerii bisericii legate de organizarea bisericii locale, districtuale şi generale.

Această ediție a Manualui conţine deciziile şi hotărârile delegaţilor clerici şi laici la a Douazecişiopta Adunare Generală, care a avut loc în Indianapolis, Indiana, SUA, 23 27 iunie 2013, şi este deci valabil ca un ghid pentru acţiune.

Tabs