Kerneværdier: kristen, helligheds, missionerende

Kerneværdier: kristen, helligheds, missionerende

NAZARAEERENS KIRKE

EN LEVENDE TRO

Hvad tror nazaræere på

Kerneværdier

  1. Vi er en kristen kirke
  2. Vi er en hellighedskirke
  3. Vi er en missionerende kirke

Tabs