Основни Ценности: Християнска, Свята, Мисия

Основни Ценности: Християнска, Свята, Мисия

Църква на Назарянина

Основни Ценности

Християнска, Свята, Мисия

Жива вяра

В какво вярват назаряните

Всяка една организация, устояваща на превратностите на времето, се основава на съчетани в едно цели, вярвания и ценности, които са искрено споделяни от нейните членове. Същото се отнася и за Църквата на Назарянина. Тя е основана, за да промени света, като изразява и разпространява в него библейската святост. Тя е църква, която изпълнява Великото поръчение на Христос (да направим ученици сред всички народи-бел.прев.) и заедно с това - църква, която живее свят живот. Нашата мисия е да обучим ученици с христоподобен характер от всеки един народ.

Настоящето и бъдещето на Църквата на Назарянина се определя от участието й в мисията на Бога. Следователно, тя е образ на Църквата на Исус Христос и е организация, която се отличава не само с това, в което вярва, но и с уникалния начин, по който дава своя принос за изграждането на Божието царство.

Би било уместно в първите години на новото хилядолетие като членове на Църквата на Назарянина да представим онези нейни отличителни характеристики, които с радост приемаме и почитаме. Ние с готовност предлагаме на идните поколения като подарък най-скъпоценното, което имаме - нашата мисия, призвание, убеждения и високи ценности.

Ние се молим основните ни ценности да продължат да служат като пътеводител за онези, които трябва да си проправят път всред светлините и сенките на предстоящите десетилетия.

Tabs