आधारभूत मान्यताहरू नाजरिनको मण्डली

Christian, Holiness, Missional
  • क्रिश्चियन
  • पवित्रता
  • सेवासमर्ण

जीवित विश्वासः नाजरिनहरू के मा विश्वास गर्छन् ?

समयको आरोह र अवरोहलाई झेल्दै आएको प्रत्येक संगठन उद्देश्य, विश्वास र मान्यताहरूको गहिरो तालमेलको जगमाथि बसालिएको हुन्छ । नाजरिनको मण्डली पनि यसरी नै बसालिएको छ । यो मण्डली धर्मशास्त्रीय पवित्रता फैलाउँदै संसारलाई परिवर्तन गर्न स्थापित भएको थियो । यो एकै समयमा एउटा ईश्वरीय काममा नियुक्त भएको र पवित्र दुवै किसिमको मण्डली हो । हाम्रो सेवकाई “संसारका सबै जातिहरूलाई ख्रीष्टको रुपसमान चेलाहरू बनाउनु” हो । 

नाजरिनको मण्डलीको वर्तमान र भविष्य परमेश्वरको उद्देश्यमा सहभागिताद्वारा परिभाषित छ । यसकारण यो येशू ख्रीष्टको प्रकटन हो । साथै यसले जे विश्वास गर्दछ त्यसले मात्र नभएर परमेश्वरको राज्य फैलाउन यसले कसरी असाधारण रुपमा योगदान पु¥याउँदै गइरहेको छ, सो कारणले पनि यो संगठन अरू भन्दा पृथक बनेको छ । 

यस नयाँ सहस्राब्दीका सुरुका वर्षहरूमा हामीले आनन्दपूर्वक अंगालेका र मानेका ती पृथक विशेषताहरूसँग तादात्म्य गर्नु नाजरिन मण्डलीको निम्ति उपयुक्त हुन्छ । हाम्रा अति बहुमुल्य भण्डार, अर्थात हाम्रा सेवकाई, बोलावट, विश्वास र उच्च मान्यताहरूलाई हामी आउँदा पुस्ताहरूको  लागि वरदानको रुपमा उद्धारतापूर्वक अर्पण गर्छौं । 

हामी प्रार्थना गर्छौं, ज्योति र अगाडि तेर्सिएका दशकौं देखिका अन्धकार हुँदो आफ्नो यात्रा तय गर्नुपर्नेहरूका लागि हाम्रा आधारभूत मान्यताहरूले एउटा डो¥याउने ज्योति भई निरन्तर सेवा गर्नेछ । 

(English: Core Values)

Tabs