Một Đức Tin Hằng Sống: Người Môn Đồ Nazarene Tin Gì

Một Đức Tin Hằng Sống: Người Môn Đồ Nazarene Tin Gì

Một Đức Tin Hằng Sống

Người Môn Đồ Nazarene Tin Gì

Mỗi một tổ chức tồn tại được qua thời gian đều đã dựa trên sự chia sẻ sâu đậm và hài hòa của mục đích, tín lý và các giá trị. Và Giáo Hội Nazarene cũng thế. Giáo Hội Nazarene đã được thành lập để loan truyền sự thánh khiết của Kinh Thánh. Giáo Hội Nazarene vừa là một hội thánh của Đại Mệnh Lệnh, và cùng lúc là hội thánh của sự Thánh Khiết. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo nên những môn đồ giống như Đấng Christ trong mọi dân tộc và trong mọi quốc gia.

Hiện tại và tương lai của Giáo Hội Nazarene được định nghĩa với sự tham gia vào sứ mệnh Đức Chúa Trời đã phán. Vì thế Giáo Hội Nazarene là tiếng nói của Hội Thánh của Chúa Giê-su Christ và là một tổ chức riêng biệt không chỉ với những gì tổ chức tin tưởng, nhưng còn bằng cách nào tổ chức này đã và đang đóng góp một cách độc nhất vào vương quốc của Đức Chúa Trời.

Vào những năm đầu của thiên niên kỷ mới, đó là một việc cần thiết để Giáo Hội Nazarene nhận dạng những đặc điểm mà chúng tôi vui mừng tin nhận và cử hành như là thánh lễ. Những bảo vật quý giá nhất của chúng tôi - sứ mệnh của chúng ta, sự kêu gọi, các tín lý, và các giá trị cao quý nhất của chúng tôi – chúng tôi vui mừng ban tặng như một món quà cho các thế hệ về sau.

Chúng tôi cầu nguyện rằng những giá trị căn bản của chúng tôi tiếp tục là ánh đèn dẫn dắt cho những người muốn lựa chọn đường đi giữa ánh sáng và những tăm tối của những thập niên sắp đến.

Tabs