An Buhi Nga Pagtoo: Ini An Pagtoo Han Mga Nazarenes

An Buhi Nga Pagtoo: Ini An Pagtoo Han Mga Nazarenes
Christian, Holiness, Missional

INI AN PAGTOO HAN MGA NAZARENES

 

An kada pundok nga nagpapabilin hin maiha nga panahon, nasandig dida hin marig-on nga pagkaurosa hin katuyoanan, ngan birilhon nga tinoohan. Sugan man an Church of the Nazarene nga natukod agud ha pagtuman han “Dako Nga Sugo” (Great commision) ha pagbag-o han mga katawhan pinaagi ha pagpasamwak han Pulong han Dios agud a tawo magkinabuhi nga baraan tungod kay hi Kristo baraan. An misyon han singbahan amo an pagtutdo han tawo agud magkinabuhi nga pareho kan Kristo.

 

An kinabuhi yana ngan tiarabot han Church of the Nazarene nahibabasi ha pakig-urosa hiton misyon han Dios. Sugad nga kabulig hiton buruhaton han Singbahan ni Hesu- Kristo, deri la an tinutoohan han Church of the Nazarene kundi ha usa kapanalagsaon nga pagbulig ha pagpasamwak han Ginhadian han Dios ha tanan nga bahin han kalibutan.

 

Hini nga milenyo nababagay nga an Church of the Nazarene ipa-aram han tanan nga kalibutan an birilhon nga gintutoohan ngan ikinalilipay – an amon misyon, tawag, ngan doktrina. Kinahanglanon nga ipa-abot ini ngadto ha mga tiarabot pa nga mga henerasyon.

 

An amon pag-ampo nga ini nga mga importante nga mga pagturun-an magpadayon ha pagserbe sugad nga giya, inspirasyon, ngan ehemplo ha tanan nga mga Kristohanon, kaupod na an mga kasingbahanan, diri la yana kundi ha tiarabot pa nga panahon.

Tabs